Məqalələr

11 min read

İdman yaranışından insanın psixi və fiziki sağlamlığına xidmət edən bir vasitədir. Ancaq təssüflər olsun ki, bu gün idmanı bəzi ölkələrdə...