Məqalələr

6 min read

Köklənmə - proqramlaşdırılmış məqsədyönlü fəaliyyətdir ki, görüləcək işin yüksək dərəcədə icrasına imkan verir. Bildirmək istərdim ki , köklənmə dedikdə hamı...